Uděluji Mad Monkey Marketing s.r.o., se sídlem Hokešovo náměstí 30, Praha 6, 164 00, IČ 06345808, DIČ CZ06345808, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které mu poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Mad Monkey Marketing s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může Mad Monkey Marketing s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že Mad Monkey Marketing s.r.o. je oprávněn předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je Mad Monkey Marketing s.r.o. oprávněn předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a Mad Monkey Marketing s.r.o. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze Mad Monkey Marketing s.r.o, ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Provozovatel webu je: Mad Monkey Marketing s.r.o, IČ 06345808